THE CROATIAN INVESTMENT CONSULTANTS AND PROMOTION AGENCY

CROATIAN DEVELOPMENT FUND

HRVATSKI RAZVOJNI FOND

Koncept za osnivanje Razvojnih fondova za bržu realizaciju JPP i drugih projekata


JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

COMMERCIAL PROPERTY INVESTMENT


Situacija

Javna Privatna Partnerstva postanu na temelju praznih proračuna sve važnija.

Građevinska poduzeća imaju problem Financiranja.

Posebno za srednje poduzetništvo je nabava kapitala veoma teška.

Financijska branša traži atraktivne mogućnosti ulaganja.

JPP-Projekti u suradnji sa Državnim organima kao Garant u pozadini postanu za Financijsku branšu sve više interesantni.


Za bolju kvalitetu življenja, atraktivnost Gradova i Općina, za bolji tržišni natjećaj Hrvatske, neophodna je snažna infrastruktura. Stoga je potrebno smisliti strategiju kako realizirati javne investicijske projekte u vremenima praznih proračuna.

JPP - FINANCIRANJA mogu:

i kod malih proračuna omogućiti investicije i pokrenuti obradu postojećih investicijskih projekata.

Neposredni efekti su:
- brža realizacija projekata
- mobilizacija inovativnih ideja kroz korištenje privatnog znanja
- prijenos rizika na privatni Sektor
- integracija regionalnih poduzeća
- stvaranje novih radnih mjesta u Regiji
- povećanje životnog standarda za građane
- povećanje atraktivnosti lokacija

PRIJEDNOSTI JPP

- sigurnost troškova i termina
- ušteda vrijemena i time korištenje objekata kroz neutralno pred-financiranje.
- ušteda novaca od prosjećno 17%
- manji troškovi financiranja radi vezivanja kreditnih institucija sa malim kamatima
- mogućnost prijenosa rizika gradnje na privatni Sektor
- prijenos ekonomskog rada na administraciju
- plaćanje tek kod poćetka korištenja
- smanjenje svih relevantnih investicijskih radova i troškova kroz trajanje projekata


HRVATSKI RAZVOJNI FONDOVI

PREDNOSTI ZA FINANCIJSKU I OSIGURAJAVAJUČU INDUSTRIJU:

**Novo atraktivno tržište kroz novi proizvod
**Ubrzavanje razvojnih i projekata JPP-a
**Kombinacija sa drugim uslugama Banke/Osiguranja
**Pozicioniranje i profiliranje financijske institucije u regionu
**Moguća dokapitalizacija Fonda sa sredstvima EU - EIFs
**Više uvezivanja u EU i Projekte JPP-a

For more information about the Croatian Development Fund, please contact us.

Ukoliko Vi želite sudjelovati kao investitor, štediša , partner ili na drugi naćin u ovom projektu, ne okljevajte nas kontaktirati.


Contact
C.I.C. - Team & Partner
Business Advisory
www.japodi.de
www.golf-croatia.eu
www.javno-privatno-partnerstvo.eu
japodi@japodi.de